Understreg Stil I HTML 2020 :: nematoday.org

How can I double underline a text inside a html table cell? Ask Question Asked 5 years,. Browse other questions tagged html css html-table or ask your own question. If the music alphabet had more than 7 letters would octaves still sound like the same note? HTML - Hypertext Markup Language - er en computer sprog, der bruges til at oprette websider. Websteder og websider er skrevet i HTML-kode. Uanset om du opretter en personlig eller en virksomhed web side kan lære HTML-kode være meget gavnligt. At vide, hvordan man bruger koder kan hjælpe dig med at manipulere din side indstillinger. The